οικία > Νέα > Λύση

Λύση διαχείρισης καρτών

2021-12-25

Περίληψη προγράμματος:
Η χρήση της κάρτας πανεπιστημιούπολης έχει γίνει η αναπόφευκτη τάση για την επίτευξη της διαχείρισης της πανεπιστημιούπολης. Στόχος της ψηφιακής πανεπιστημιούπολης είναι η δημιουργία μιας πλατφόρμας κορμού του συστήματος "κάρτας πανεπιστημιούπολης", ταυτότηταςΟ έλεγχος ταυτότητας, η σχολική κατανάλωση, η σχολική διαχείριση των διαφόρων υποσυστημάτων είναι χτισμένα στην πλατφόρμα. Στόχος του συστήματος είναι κάθε φοιτητής ή καθηγητής να έχει μια κάρτα, αυτή την κάρταβρίσκεται κάτω από τη συλλογή της ταυτότητας, της κάρτας βιβλιοθήκης, της κάρτας καταναλωτή, της κάρτας του μηχανήματος και της ιατρικής κάρτας κ.λπ., για λογαριασμό της ταυτότητας του κατόχου της κάρτας. Η κάρτα μπορεί να είναι δωρεάννα επαναφορτίσετε, να την κάνετε μια ολοκληρωμένη κάρτα στην πανεπιστημιούπολη, στη συνέχεια να επιτύχετε την πανεπιστημιούπολη για να διευκολύνετε το σχολικό λεωφορείο, την ιατρική εγγραφή, την κατανάλωση τροφίμων και ποτών και άλλαχρειάζεται να βελτιώσει περαιτέρω το επίπεδο διαχείρισης της πανεπιστημιούπολης και να επιτύχει τον εκσυγχρονισμό της κάρτας πανεπιστημιούπολης.
Λύση διαχείρισης καρτών: 
Το σύστημα χωρίζεται σε τρία επίπεδα από πάνω προς τα κάτω, δηλαδή: σύστημα καρτών, τρία υποσυστήματα, επέκταση υποσυστήματος, το διάγραμμα συστήματος έχει ως εξής:


Το σύστημα καρτών πανεπιστημιούπολης βασίζεται στην κατανάλωση του διδακτικού προσωπικού και των φοιτητών, στην προσωπική διαχείριση, στην επιχειρηματική ανάπτυξη και σε άλλες τρεις πτυχές της εφαρμογής, έτσι ώστε να επιτευχθεί ένακανονικοποιημένη διαχείριση μιας κάρτας.
Το σύστημα "Card" περιλαμβάνει κυρίως ενσωματωμένο μπροστινό σύστημα, σύστημα διαχείρισης καρτών, υποσύστημα πληρωμών φοιτητών, υποσύστημα επιχειρηματικής κατανάλωσης (φαγητό, μπάνιο, νερό, σούπερ μάρκετψώνια), υποσύστημα διαχείρισης δωματίου, σύστημα αυτοεξυπηρέτησης πλυντηρίων, σύστημα πιστοποίησης (Εκπαιδευτικό, βιβλίο, αναγνώριση δακτυλικών αποτυπωμάτων), υποσύστημα ιατρικής διαχείρισης κ.λπ. ΚάθεΤο υποσύστημα περιέχει πολλαπλές λειτουργικές ενότητες και παρέχει λειτουργίες ερωτήματος και ενημέρωσης για κάθε ενότητα λειτουργιών, οι οποίες παρέχουν στους καθηγητές και τους μαθητές μια βολική κάρτα πανεπιστημιούποληςεπαναφόρτιση, εξοικονομώντας τη δυσκίνητη μεταφορά μετρητών, αλλά και αποφεύγοντας τα χαρτονομίσματα, τα τραπεζογραμμάτια και άλλες εργασίες και κινδύνους. Η επαναφόρτιση δεν χρειάζεται να περιορίζεται από την επαναφόρτισηΟ χρόνος εργασίας του θαλάμου, ο οποίος βελτιώνει την αποδοτικότητα της εργασίας, εξοικονομεί χρόνο δασκάλων και μαθητών. Χρησιμοποιώντας προηγμένη τεχνολογία βάσεων δεδομένων και τεχνολογία διαχείρισης δεδομένων, βελτιώθηκε σημαντικάτην ακρίβεια και την ασφάλεια των δεδομένων, καθώς και την παράλληλη λειτουργία του χρήστη και τη διαχείριση των χρηστών. Με την ανάπτυξη εργαλείων συστήματος λογισμικού, αντικειμενοστρεφών, οπτικών εργαλείωνσυνεχίσει να αναδύεται, μπορεί να βοηθήσει τους προγραμματιστές λογισμικού να βελτιώσουν την ποιότητα και την αποτελεσματικότητα της ανάπτυξης λογισμικού, να συντομεύσουν τον κύκλο ανάπτυξης.

Διάγραμμα λειτουργικού πλαισίου συστήματος: