οικία > Σχετικά με εμάς >Φιλανθρωπία & Δωρεά

Φιλανθρωπία & Δωρεά

Η Πρόεδρος Jiang συνεισφέρει στην οικοδόμηση της γενέτειράς της, προκειμένου να μπορέσει να χτίσει ένα καλύτερο σπίτι και να αφήσει τα παιδιά στο χωριό να έχουν καλύτερο περιβάλλον και συνθήκες μάθησης και να αποδεχτούν μια πιο ολοκληρωμένη εκπαίδευση. Ο Πρόεδρος Jiang δώρισε στο Δημοτικό σχολείο πολλά θρανία και καρέκλες, βιβλία, βοήθεια για την κατασκευή των νέων βιβλιοθηκών, κοιτώνα δασκάλων και ούτω καθεξής.


Δείξτε αγάπη στους ηλικιωμένους στην ύπαιθρο.